Friday, 17 February 2017

Suomalainen elämäntapa houkuttelee kansainvälisiä matkailijoita

 
Kuva:  Herrankukkaro
Matkailun edistämiskeskus, nykyinen Visit Finland, teetti vuosikymmenen alussa markkinatutkimuksia tavoitteenaan selvittää saksalaisten, brittien, ranskalaisten, espanjalaisten, italialaisten ja hollantilaisten halukkuutta lomailla Suomessa. Tutkimuksista erottui Suomesta kiinnostunut moderneiksi humanisteiksi nimetty kohderyhmä. 

Tätä matkailijatyyppiä luonnehtivat keskimääräistä korkeampi koulutus- ja tulotaso, vastuullisuus sekä kiinnostus uusia kulttuureita ja ihmisiä kohtaan. Kyseessä ovat kokeneet matkailijat, jotka massaturismin sijaan haluavat kokea aitoa paikallisuutta. Millaisia matkailukokemuksia modernit humanistit arvostavat? He etsivät rentoutumista ja aktiviteetteja vastapainoksi arjen aherrukselle kotimaassa ja haluavat lomansa aikana kokea monipuolisesti sekä luontoa että kulttuuria. 


Kuva:Herrankukkaro 
Luonnonmaisemat, paikallisen keittiön herkut, kulttuurimaisemat niin maalla kuin kaupungissa, nähtävyydet, mutta ennen kaikkea myös normaali suomalainen elämäntapa kiinnostavat. Suomen vahvuuksia ovat modernin elämäntavan ja luonnonläheisyyden vastakohtaisuus, idän ja lännen kohtaaminen sekä taiteen ja luovuuden helmet erityisesti arkkitehtuurissa, musiikissa ja designissa.

Tyypilliset suomalaisen elämäntavan ilmentymät ovat meille niin itsestäänselvyyksiä, että vain harvat matkailuyritykset ovat niitä tarjonneet. Culture Finland -katto-ohjelman myötä onkin yrityksiä rohkaistu tuotteistamaan omaan toimintaympäristöön ja eri vuodenaikoihin sopivaa tarjontaa, esimerkkeinä vaikkapa eväsretki luontoon, makkaranpaisto nuotiolla, marja- ja sieniretki, pullan leipominen, perinteinen joulunvietto, rapujuhlat, pilkkiminen, lätkämatsi- tai lavatanssivierailu, saunominen sekä avantouinti. Niche-tuotteina kiinnostavat myös koulutus, sukupuolten tasa-arvo, pohjoisesta sijainnista nouseva erityisosaaminen tai suomalaiset innovaatiot.
Kuva:  Herrankukkaro

Suomalaisella elämäntavalla maailmalle -hankkeessa kehitetään tuoteaihioita Turun saariston sekä Keski-Suomen järvialueella. Näiden kahden alueen luonnonympäristössä on eroja, samoin kieli- ja kulttuuritaustassa, mikä heijastuu mm. eroina ruokakulttuurissa, vesillä liikkumisessa sekä perinteisissä elinkeinoissa ja kädentaidoissa.  Hankkeessa korostetaankin näiden kahden alueen erityispiirteitä ja siten herätetään matkailijoiden kiinnostusta laajempaan kiertomatkaan sekä pidempään viipymään Suomessa.

Teksti: Lehtori Telle Tuominen (Turku AMK)

Lue lisää:
http://www.visitfinland.fi/tuoteteemat/kulttuurimatkailu-culture-finland/
http://www.visitfinland.fi/studies/modernit-humanistit/