Monday, 4 June 2018


Suomalaisella elämäntavalla maailmalle -hanke päättyi 31.3.2018. Niin koti- kuin ulkomaistenkin matkailijoiden kiinnostus aitoja suomalaisia matkailupalveluita kohtaan on kuitenkin nousussa. Yksinkertaiset asiat, kuten suomalainen rantasauna, aktiviteetit luonnon rauhassa, lähiruoka ja paikallisperinteet ovat rikkauksia, joita kannattaa tuotteistaa matkailijoille. Tästä blogista löytyvät videot ovat vapaasti käytettävissä, samoin hankkeessa tehtyjä Turun saariston ja Keski-Suomen kohteita yhdistäviä reittiehdotuksia saa tuotteistaa ja jatkojalostaa eteenpäin. Matkailuyrityksiä kautta Suomen palvelee sähköinen julkaisu nimeltä Maaseutumatkailuyrityksen tietoreppu. Julkaisusta löytyy yrittäjien haastatteluja suomalaiseen elämäntapaan nojaavan matkailutarjonnan menestystekijöistä sekä tiivistelmiä ajankohtaisista asioista kuten videomarkkinoinnista, online-varausratkaisuista sekä uudesta lainsäädännöstä koskien matkapalveluyhdistelmiä.Kiitämme hankkeeseen osallistuneita yrityksiä, yhteistyökumppaneina toimineita matkailun markkinointiorganisaatioita sekä muita alan yrityksiä ja toimijoita.